Иргэдийн төсөв-2023

“Баян-Өлгий аймгийн төсвийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор “Иргэдийн төсөв-2023 эмхэтгэлийг боловсрууллаа. Тус эмхэтгэлээс иргэд та бүхэн 2023 оны Баян-Өлгий аймгийн нийт төсөв, орлого зарлагын тоон мэдээлэл, 2023 онд хийгдэх төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлуудын жагсаалтыг сум бүрээр харах боломжтой. Иргэн та төсвийн талаарх мэдээллээ нэмэгдүүлж, хяналтаа сайжруулаарай. Монгол улсад ил тод байдал олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь буюу МASAM II төслийн дэмжлэгтэйгээр бүтээв.” https://anyflip.com/hpftq/uvaw/ 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

You May Also Like