Month: 2-р сар 2024

Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Булган сум, 2 дугаар сургууль/

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БШУЯ/20240102166

READ MORE

Гэр хорооллын усан хангамжийн шугам /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 8 дугаар баг/

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БХБЯ/20240101015

READ MORE

Нэгдсэн эмнэлгийн сэргээн засах тасгийн засвар

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240201112

READ MORE