Month: 3-р сар 2024

Соёлын төвийн дулааны шугам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: СОЯ/20240101024

READ MORE

Боловсрол, хүүхэд хамгааллын салбарын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БШУЯ/20240102145

READ MORE

Дотуур байрны барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Баяннуур сум/

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БШУЯ/20240101011

READ MORE

Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Алтай, Баяннуур, Бугат, Буянт, Дэлүүн, Сагсай, Улаанхус, Цэнгэл, Ногооннуур, Толбо сум/

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: ЗГХЭГ/20240102015

READ MORE

Цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Бугат сум, Буга баг/

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: ЭХЯ/20240101030

READ MORE