ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛЭН, ДАЙЧИЛГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ