Төсөл сонгон шалгаруулах дэд хороон байгуулах тухай

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл олгох Төсөл сонгон шалгаруулах дэд хорооны гишүүдийг аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/263 захирамжаар баталсан.

You May Also Like