НААДМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОХ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АНГИЛАЛ ТОГТООХ ТУХАЙ