“ЗАЛУУС ХОТХОН” ИРГЭН М.ТИМУРЫН 30 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ