ДЭЛҮҮН СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВД ХАТУУ, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ А/652