ТАТВАРЫН ӨР БАРАГДУУЛАХ АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ А/661