УТААТ БОЛОН ЭЛЕКТРОН ТАМХИ ТҮҮНИЙ ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЛИЙГ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН БОРЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ А/671