Аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг аж ахуйн нэгжүүд болон иргэдээс Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын ажиллах цагийн хязгаар батлах тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөлд саналаа өгнө үү.

Аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг аж ахуйн нэгжүүд болон иргэдээс Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын ажиллах цагийн хязгаар батлах тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөлд саналаа өгнө үү.

You May Also Like