БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН “ХӨГЖИЛД ТЭМҮҮЛСЭН БАЯН-ӨЛГИЙ” 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2023 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН