Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2024 онд шууд гэрээгээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт