ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргаас аймгийн төвд байгаа ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа хуучин орон сууцуудыг буулган шинээр барих ажлын төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцохыг барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл бүхий компаниуд та бүхнийг урьж байна.

You May Also Like