Шилэн данс хөтлөлтийн 2023 оны 12-р сарын хэрэгжилтийн судалгаа