СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх барилга угсралтын ажлын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг бүхий  “Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба”- ны дарга буюу багийн ахлагчийг сонгон шалгаруулж авах тул сонирхогч  иргэд хүсэлтээ дараах хаягаар холбогдох материалын хамт ирүүлнэ үү.

ХАЯГ: Аймгийн ЗДТГазрын 113 дугаар тоот өрөө.

Аймгийн Ерөнхий архитектор  Г.Мандат

  Харилцах утас: 70422810

                                 ХУГАЦАА: 2024 оны 3 дугаар сарын 20-ны дотор ирүүлнэ үү.

 

Тавигдах шаардлага буюу бүрдүүлэх материал.

  1. Засгийн Газрын 2021 оны 343 дугаар тогтоолоор баталсан “Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх журам”-ын 3.2.3, 8.2-д заасан мэргэжилтэй, зөвлөх болон мэргэшсэн зэрэгтэй инженер байх. Мөн тухайн чиглэлээр ажилласан жилийн шаардлагыг хангасан байх.
  2. Мэргэжлийн дипломын эх хувь хавсралтын хамт
  3. Зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн гэрчилгээний эх хувь / хугацаатай бол  хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх /
  4. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  5. Барилгын захиалагчийн хяналтын чиглэлээр ажилласныг нотлох баримт /хөдөлмөрийн дэвтэр, томилогдон ажилласан тухай тушаал шийдвэр , нийгмийн даатгалын дэвтэр /

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын Газар

 

You May Also Like