АЙМГИЙН ТӨВИЙН ГУДАМЖ, ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНД АЧААНЫ АВТОМАШИНЫГ ЦАГИЙН ХЯЗГААРЛАЛТТАЙГААР ОРОЛЦУУЛАХ, ТҮР ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВЧ БАЙНА

Өлгий сумын нутаг дэвсгэр дэх ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг зохицуулах, авто зам, замын байгууламжийг эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Аймгийн төвийн гудамж, замын хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг цагийн хязгаарлалттайгаар оролцуулах, түр зөвшөөрөл олгох журам”-ыг шинэчлэн батлахдаа холбогдуулан иргэдээс санал авч байна.

Та бүхэн санал хүсэлтээ dosjandosjan97@gmail.com цахим хаягт 2024 оны 4 дүгээр сарын 26-ны дотор ирүүлнэ үү.

You May Also Like