“Тусгай зориулалтаар агнуурын амьтныг агнах, зөвшөөрөл олгох цахим дуудлага худалдаа” тодорхой бус хугацаагаар хойшлогдов.

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр зохион байгуулах “Тусгай зориулалтаар агнуурын амьтныг агнах, зөвшөөрөл олгох цахим дуудлага худалдаа” тодорхой бус хугацаагаар хойшлогдов.

 

Зохион байгуулах ажлын хэсэг

You May Also Like