Erkebulan Samat

administrator

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа tazulgii-sz@bo.gov.mn   цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна. […]

READ MORE

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа tazulgii-sz@bo.gov.mn   цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна. […]

READ MORE

ТУСГАЙ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНУУРЫН АМЬТНЫГ АГНАХ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ УРИЛГА

Хугацаа: 2023 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр 10:00 цагт эхэлнэ. Байгаль орчин, Аялал  жуулчлалын  сайдын  2023 оны “Хуваарь   батлах  тухай ”  A/21 5 дугаар тушаалыг үндэслэн аймгийн хэмжээнд 2023 онд тусгай зориулалтаар агнуурын амьтдыг агнах, барих зөвшөөрөл олгох цахим дуудлага худалдааг зохион байгуулна Бүртгэл:                                                                      2023.08.17-ны өдрөөс эхэлж 2023 оны 08–р сарын 27-ны өдрийн 10 […]

READ MORE

ТУСГАЙ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНУУРЫН АМЬТНЫГ АГНАХ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ УРИЛГА

Хугацаа: 2023 оны 07 дугаар сарын 24-ны өдөр 10:00 цагт эхэлнэ.           Байгаль орчин, Аялал  жуулчлалын  сайдын  2023 оны “Хуваарь   батлах  тухай ”  A/21 5 дугаар тушаалыг үндэслэн аймгийн хэмжээнд 2023 онд тусгай зориулалтаар агнуурын амьтдыг агнах, барих зөвшөөрөл олгох цахим дуудлага худалдааг зохион байгуулна.     Бүртгэл:                                                                      2023.07.17-ны өдрөөс эхэлж […]

READ MORE

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 13 БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДСАН БАЙНА.

Бүртгэл: 2023 оны 04 дүгээр сарын сарын 13-ны өдрийн 09:00 цагаас 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 17:00 цагийн хооронд /10 хоног/ цахимаар хийгдэнэ. (Баримт бичгийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг бүртгүүлэгч хариуцна) Шалгалт: 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 09:00 цагаас хуваарийн дагуу аймгийн ЗДТГ-т болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://hh.csc.gov.mn/view/69a1fd65-bcee-41ba-a852-86686cc67c73 үзнэ үү.

READ MORE

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т: Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу сул орон тоог олон нийтэд мэдээлэх, төрийн жинхэнэ албан хаагч төрийн […]

READ MORE

АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

READ MORE

Тусгай шалгалтад бүртгүүлсэн иргэдийн анхааралд!

Ахлах болон туслах түшмэлийн албан тушаалын шалгалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр Дэс түшмэлийн албан тушаалын шалгалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр тус тус зохион байгуулна

READ MORE

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ХОЛБОГДОЛТОЙ ЗОРИЛТОД АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН ЗӨВЛӨМЖ

READ MORE

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЛААР ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

READ MORE