Erkebulan Samat

administrator

АТГ-т 2/15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх заавар

Дэлгэрэнгүй:

Оны аварга ажилтан шалгаруулах журам

Дэлгэрэнгүй:

НИЙТ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 1 дүгээр сарын 1-нээс 2 дугаар сарын 10-ныг хүртэл аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэст Е-баланс программаар илгээхийг мэдэгдэж байна. Хуульд заасан хугацаанд тайлангаа илгээх үүргээ биелүүлээгүй холбогдох албан тушаалтан, хуулийн этгээдийг Зөрчлийн тухай хуулийн 11.18 дугаар зүйлийн 1.25 дахь заалтын дагуу тус […]

Дэлгэрэнгүй:

ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ /ТУХАЙН АЛБАН ТУШААЛЫН/ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн захиргааны ахлах түшмэлийн албан тушаалын 2, дэс түшмэлийн албан тушаалын 5,  туслах түшмэлийн албан тушаалын 7, төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн албан тушаалын 12 ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зарыг тус тус олон нийтэд мэдээлж байна. Шалгалтын бүртгэл 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 08.00-16.00 цагийн хооронд /орон нутгийн цагаар/ цахимаар хийгдэнэ. (Баримт […]

Дэлгэрэнгүй:

Зарлал

Аймгийн Гаалийн газрын хяналт шалгалтаар хураагдсан  2001 оны Mercedes Benz маркын,  WDB2100061b088439 арлын дугаартай авто тээврийг 2021 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдөр 09 цагт дуудлага худалдаанд оруулах болсон тул дуудлага худалдаанд оролцох иргэн, аж ахуйн нэгж  аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс холбогдоох мэдээлэл аван уу. Утас:70422619 Худалдан борлуулах комисс

Дэлгэрэнгүй:

2021 онд аймгийн Прокурорын газраас хийсэн бүтээн байгуулалтын ажлууд

Баян-Өлгий аймгийн прокурорын газраас прокурор, ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг хангах, аюулгүй байдлыг хангах, прокурор, ажилтанд тусламж, дэмжлэг үзүүлэх, сайшаан дэмжих, өөрийгөө хөгжүүлэх, сурч боловсрох, эрүүл мэндээ сахин хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлэхээр 2021 оны 05 дугаар сард тодорхой хөтөлбөр, төлөвлөгөө гарган ажиллаж, энэ оны 3, 4 дүгээр улиралд фитнессийн өрөөг бий болгож, тохижуулах, хөнгөн цай, кофе […]

Дэлгэрэнгүй:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС ТҮШМЭЛ/ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /АХЛАХ ТҮШМЭЛ/

Дэлгэрэнгүй:

Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2021-11-24/ 362 тогтоол

Дэлгэрэнгүй:

Аймгийн 2022 оны төсөв батлах тухай /51-р тогтоол/

Дэлгэрэнгүй:

2022 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

Дэлгэрэнгүй: