Erkebulan Samat

administrator

Өлгий сумын 9 дүгээр сургуулийн засвар

READ MORE

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР             Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа […]

READ MORE

Цэнгэл сумын Хотон, Хурган нуур чилглэлийн орон нутгийн чанартай авто замын Хотон нуурын хоолойн модон гүүрийн засварын ажил

READ MORE

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын 2023 оны 4 дүгээр улирлын шалгалтын цахим бүртгэл 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09:00 цагаас 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудсаар явагдана. Шалгалт өгөх хуваарийг 2023 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр цахим сайтад байршуулж, 2023 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс эхлэн шалгалтыг […]

READ MORE

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа tazulgii-sz@bo.gov.mn   цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна. […]

READ MORE

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа tazulgii-sz@bo.gov.mn   цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна. […]

READ MORE

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа tazulgii-sz@bo.gov.mn   цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна. […]

READ MORE

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2023 оны эхний хагас жил

2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн тус аймагт холбогдолтой 50 хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 81 заалтыг хяналтад авч, орон нутагт хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулсан ба Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний www.unelgee.gov.mn мэдээллийн нэгдсэн системд Монгол Улсын 3 хуулийн 4 заалт, Улсын Их Хурлын байнгын хорооны 2 тогтоолын 4 заалт, Ерөнхийлөгчийн […]

READ MORE

Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ 1.6 км

READ MORE

ТУСГАЙ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНУУРЫН АМЬТНЫГ АГНАХ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ УРИЛГА

Хугацаа: 2023 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр 10:00 цагт эхэлнэ. Байгаль орчин, Аялал  жуулчлалын  сайдын  2023 оны “Хуваарь   батлах  тухай ”  A/21 5 дугаар тушаалыг үндэслэн аймгийн хэмжээнд 2023 онд тусгай зориулалтаар агнуурын амьтдыг агнах, барих зөвшөөрөл олгох цахим дуудлага худалдааг зохион байгуулна Бүртгэл:                                                                      2023.08.17-ны өдрөөс эхэлж 2023 оны 08–р сарын 27-ны өдрийн 10 […]

READ MORE