Erkebulan Samat

administrator

АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР

READ MORE

АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

READ MORE

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

READ MORE

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

READ MORE

Баян-Өлгий аймгийн төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн эмнэлэг,сувиллуудын тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл

READ MORE

Баян-Өлгий аймгийн төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн эмнэлэг,сувиллуудын тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл

READ MORE

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгуулах болон хаягийн өөрчлөлт хийлгэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Албан хүсэлт Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ / эх хувь/ Эрүүл мэндийн ажилтны лиценз, дипломны хуулбар Татварын тайлан сүүлийн 3 жил Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт Сүүлийн 3 жилийн үйл ажиллагааны тайлан Улсын тэмдэгтийн хураамж- / Татварын ерөнхий газрын вэб сайтаар ороод- Сүхбаатар дүүрэг- Эрүүл мэндийн яам Эмнэлгийн тусгай зөвшөөрөл- 120,000 Эм, […]

READ MORE

Баян-Өлгий аймгийн Худалдан авах ажлын 2021 оны төлөвлөгөө

READ MORE

БҮЛТЭЭХЭЙ, ДЭЛДЭЭХЭЙ ХОЁРЫН ШУДАРГА ТОГЛООМ

READ MORE

АВЛИГА – ХОЖИХГҮЙ НҮҮДЭЛ

READ MORE