Erkebulan Samat

administrator

Зохион байгуулалтын арга хэмжээний тухай

READ MORE

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай

READ MORE

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/20

READ MORE

READ MORE

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоо

READ MORE

“ЭКО СЭРГИЙЛЭГЧ” нэвтрүүлгийн буланд Х.Жухааныг оролцууллаа

“ЭКО СЭРГИЙЛЭГЧ” нэвтрүүлгийн энэ удаагийн буланд Алтай Таван богдын байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн Х.Жухааныг оролцууллаа. 

READ MORE

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай

READ MORE

АЙМГИЙН 2020 ОНЫ АУДИТЛАГДСАН ТАЙЛАН

READ MORE

АЙМГИЙН 2020 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

READ MORE

Ажлын хэсэг томилох тухай А/15

READ MORE