Erkebulan Samat

administrator

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/12

READ MORE

Хөрөнгө зарцуулах тухай А/09

READ MORE

Баян-Өлгий аймгийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө

READ MORE

АВЛИГЫН ЦААНА

READ MORE

Аймгийн ЗДТГ-ын төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлт

READ MORE

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (ЗАГВАР)

ТАТАХ >> 5-6-дугаар-хавсралт

READ MORE

Аудитын дүгнэлт 2020

READ MORE

2021 ОНД АЙМГИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ

READ MORE

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ

READ MORE

Төрийн албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр

READ MORE