Erkebulan Samat

administrator

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоо

READ MORE

“ЭКО СЭРГИЙЛЭГЧ” нэвтрүүлгийн буланд Х.Жухааныг оролцууллаа

“ЭКО СЭРГИЙЛЭГЧ” нэвтрүүлгийн энэ удаагийн буланд Алтай Таван богдын байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн Х.Жухааныг оролцууллаа. 

READ MORE

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай

READ MORE

АЙМГИЙН 2020 ОНЫ АУДИТЛАГДСАН ТАЙЛАН

READ MORE

АЙМГИЙН 2020 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

READ MORE

Ажлын хэсэг томилох тухай А/15

READ MORE

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

ТАТАХ

READ MORE

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/08

READ MORE

АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

ТАТАХ

READ MORE

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ АРГАЧЛАЛ

ТАТАХ

READ MORE