Erkebulan Samat

administrator

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (ЗАГВАР)

ТАТАХ >> 5-6-дугаар-хавсралт

READ MORE

Аудитын дүгнэлт 2020

READ MORE

2021 ОНД АЙМГИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ

READ MORE

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ

READ MORE

Төрийн албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр

READ MORE

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (ЗАГВАР)

 ТАТАХ

READ MORE

Аймгийн Хөгжимд драмын театрын дарга

READ MORE

Аймгийн Номын сангийн дарга

READ MORE

Аймгийн музейн дарга

READ MORE

Сумын Соёлын төвийн дарга

READ MORE