Nazerke Kokebai

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын Омикрон хувилварын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангуулах тухай А/17

Дэлгэрэнгүй:

Төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/16

Дэлгэрэнгүй:

Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох тухай А/15

Дэлгэрэнгүй:

Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох тухай А/13

Дэлгэрэнгүй:

Гашгаас хамгаалах алба, ерөнхий болон тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай А/14

Дэлгэрэнгүй:

Хөрөнгө зарцуулах тухай А/11

Дэлгэрэнгүй:

Хөрөнгө зарцуулах тухай А/12

Дэлгэрэнгүй:

Хөрөнгө зарцуулах тухай А/10

Дэлгэрэнгүй:

Албан ёсны статистикийн мэдээ, тооллого, судалгааны үр дүнг тархаах хуваарь батлах тухай А/09

Дэлгэрэнгүй:

Захирамж хүчингүй болгох тухай А/08

Дэлгэрэнгүй: