Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа