Эрүүл мэндийн байгууллага мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл