Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл

Монгол Улсын Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаар аймгийн Засаг дарга бүрэн эрхийнхээ хүрээнд

Дэлгэрэнгүй: