Ил тод байдал

Баян-Өлгий аймгийн драмын театрийн засвар

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240101074

READ MORE

Өлгий сумын 11 дүгээр багийн 2 дугаар хэсэгт гэрэлтүүлэг тавих

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240201014

READ MORE

Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ нэмэлт ажил

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240101121

READ MORE

Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ нэмэлт ажил

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240101120

READ MORE

Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: ЗГХЭГ/20240102016

READ MORE

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.8 км /Баян-Өлгий, Бугат сум/ ажлын техник технологийн зөвлөх үйлчилгээ

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Үйлчилгээ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240103117

READ MORE

Аймгийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн хатуу эдлэл худалдан авах

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240102060

READ MORE

Аймгийн төрийн албан хаагчдыг компьютержуулах

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240102061

READ MORE

Аймгийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн зөөлөн эдлэл худалдан авах

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240102059

READ MORE

Цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Алтай сум, 3, 5 дугаар баг, Баяннуур сум, 3 дугаар баг/

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: ЭХЯ/20240101028

READ MORE