Сумуудын сарын үйл ажиллагааны мэдээ

ЦАГААННУУР ТОСГОНЫ ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАНААС 2022 ОНЫ 05 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖИЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ЦАГААННУУР ТОСГОНЫ ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАНААС 2022 ОНЫ 05 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖИЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ  

READ MORE

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ 05 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ

БАЯН-ӨЛГИЙ  АЙМГИЙН АЛТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ 05 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН

READ MORE