Холбоо барих

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Утас:

Өргөдөл гомдол хүлээн авах 70424042,
Засаг даргын туслах
70422483

Цахим шуудан:

info@bo.gov.mn

Байршил:

Монгол Улс, Баян-Өлгий аймаг,
Өлгий хот, Аймгийн Засаг даргын
Тамгын газрын байр

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт илгээх