Засаг даргын орлогч

ХУАНГАНЫ АРМАН

Боловсрол

1990-1999 онд Өлгий сумын 1-10 жилийн дунд сургууль

1999-2003 онд Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль инженер

2005-2007 онд Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль Бизнесийн удирдлагын магистр

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

 2003-2005 Теллер,эдийн засагч

2005-2011 Капитрон банк Харилцагчийн менежер

2011-2016 Бум Арвай Инвест ХХК-ийн захирал

2016-2020 Мэдээлэл Холбооны сүлжээ ТӨХХК-ийн Баян-Өлгий аймгийн газрын дарга

2021 оноос Засаг даргын орлогчоор томилогдон ажиллаж байна

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА