БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Д.БАУЫРЖАН МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮДТЭЙ 2022 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.

 
2022 оны 02-р сарын 18-ны өдөр Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга Д.Бауыржан МУЗГ-ын гишүүд буюу Яамдын сайд нартай 2022 онд хамтран ажиллах гэрээг үзэглэв.
Гэрээний хүрээнд хамтран ажиллах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгож, үр дүнг үнэлж дүгнэх, иргэдэд хүргэх, төрийн болон нийгмийн үйлчилгээний чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх юм.
Монгол улсын төсвийн тухай хуулиар 2022 онд МУЗГ, салбар яамдын санхүүжилтээр Баян-Өлгий аймагт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг аймгийн удирдлага ийнхүү гэрээгээр баталгаажууллаа.

You May Also Like