Аймгийн Засаг даргын тухай

Ахмедиягийн КАМЕЛИЯТ

Боловсрол

 • 1981 онд Улаанхус сумын Зайсановын нэрэмжит 10 жилийн дунд сургууль
 • 1984 Дарханы Политехникум
 • 1993 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль
 • 2013 онд Удирдлагын академи

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

 • 1993-2002 онуудад аймгийн Прокурорын газарт ахлах нягтлан бодогч
 • 2002-2005 онуудад НААҮ Суат ХК-д ерөнхий нягтлан бодогч эдийн засагч
 • 2005-2012 онуудад аймгийн ЗДТГ-ын ерөнхий нягтлан бодогч, аж ахуйн тасгийн дарга
 • 2012 онд аймгийн Засаг даргын орлогч
 • 2016 онд аймгийн Засаг даргын орлогч
 • 2021 онд Аймгийн Татварын хэлтсийн дарга
 • 2023 оноос Аймгийн Засаг даргаар томилогдон ажиллаж байна.

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД ЦАХИМААР

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА