Аймгийн Засаг даргын тухай

ДАЛЕЛИЙН БАУЫРЖАН

Боловсрол

1984 - 1994 онд Дэлүүн сум 10 жил

1994 - 1997 онд ШУТИС - Авто инженер

1997 - 1999 онд ШУТИС - Техникийн ухааны магистр

2009 - 2011 Удирдлагын академи - Төрийн Удирдлага

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2016 - 2020 онд Аймгийн ИТХ-ын дарга

2020 оноос Аймгийн Засаг даргаар томилогдон ажиллаж байна

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД ЦАХИМААР

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА