БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ОНЫ ШИЛДЭГЭЭР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ