Сургуулийн дотуур байрын барилга, 30 ор /Баян-Өлгий, Булган сум/ Төсөвт өртөг 500.0 сая төгрөг

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 30 ор /Баян-Өлгий, Булган сум/

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 30 ор /Баян-Өлгий, Булган сум/ Төсөвт өртөг 500.0 сая төгрөг