Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, Кутты мекен хотхон/

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, Кутты мекен хотхон/

Газар шороо суурийн ажил хийгдэж дууссан. Бохирын цооног хийгдсэн. Барилгын суурийн ажил хийгдэж байна.

Төслийн танилцуулга