Цагааннуур тосгонд 240 хүүхдийн сургууль биеийн тамирын заалны хамт

Цагааннуур тосгонд 240 хүүхдийн сургууль биеийн тамирын заалны хамт

2018 оны 11 дүгээр сарын 02 ны өдөр УИХ-н ээлжит хуралдаанаар 2019 оны Монгол улсын нэгдсэн төсвийг баталлаа. Уг төсвийн дотор Цагааннуур тосгонд 240 хүүхдийн сургууль биеийн тамирын заалны хамт баригдахааж ашиглалтанд орсон.