Project Grid 4

Цагааннуур тосгонд 240 хүүхдийн сургууль

Ahen an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий,

Project Description Ahen an unknown printer took a galley of type and scrambled it

Үерийн усны хамгаалалтын далан суваг

Project Description Ahen an unknown printer took a galley of type and scrambled it

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баян-Өлгий,

Project Description Ahen an unknown printer took a galley of type and scrambled it

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 30

Project Description Ahen an unknown printer took a galley of type and scrambled it

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга

Project Description Ahen an unknown printer took a galley of type and scrambled it