АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Д.БАУЫРЖАН САГСАЙ СУМАНД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Аймгийн Засаг дарга Д.Бауыржан, Засаг даргын орлогч С.Хонаев, Санхүү Төрийн сангийн хэлтсийн дарга Т.Фестиваль нар Сагсай суманд ажиллаж байна. Засаг дарга Д.Бауыржан Сагсай сумын сургууль, цэцэрлэгүүдийн нөхцөл байдалтай танилцаж ЕБС-д засвар хийгдэх эсвэл шинээр баригдах асуудлыг холбогдох байгууллагуудад танилцуулж шийдвэрлэх талаас нь анхаарч ажиллах болно гэв. Мөн тус сумын Засаг дарга Исатай болон Засаг даргын зөвлөлийн гишүүд мөн байгууллагуудын дарга нар нутаг орны ажил төрлөө танилцуулж, асуудлаа ярилцаж явна.

You May Also Like