БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН САГСАЙ СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2022 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН