ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ХОЛБОГДОЛТОЙ ЗОРИЛТОД АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН ЗӨВЛӨМЖ