Монгол улсын 2024 оны төсвийн хөрөнгөөр баян-өлгий аймагт эрх шилжиж ирсэн төсөл арга хэмжээний жагсаалт